Forbrukerkjøpsloven § 59 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 59 regulerer selgerens rett til å heve når det er avtalt at selgeren kan eller skal levere etter hvert (suksessive leveringer), og forbrukeren skal betale eller medvirke i tilsvarende poster. Rett til å heve for den enkelte delleveringen Forbrukerkjøpsloven § 59 første ledd gjelder der selgeren skal levere etter hvert og forbrukeren skal … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 59 med lovkommentar