Forbrukerkjøpsloven § 57 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 57 regulerer anvendelsen av lovens regler om mangel og forsinkelse når selgerens ytelse er delelig i lovens forstand, og selgerens kontraktsbrudd kun gjelder en del av det som er solgt. Første ledd omhandler lovens anvendelse på selgerens delvise kontraktsbrudd. Annet ledd tar for seg spørsmålet om selgerens delvise kontraktsbrudd skal regnes som mangel … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 57 med lovkommentar