Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 56 regulerer hvilke regler som gjelder dersom en av partene kommer under insolvensbehandling. Insolvens vil si at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dersom en av partene kommer under slik insolvensbehandling, fastslår forbrukerkjøpsloven § 56 at dekningsloven kapittel 7 skal gjelde. I kjøpsloven finnes tilsvarende … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar