Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 56 regulerer hvilke regler som gjelder dersom en av partene kommer under insolvensbehandling.


Insolvens vil si at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Dersom en av partene kommer under slik insolvensbehandling, fastslår forbrukerkjøpsloven § 56 at dekningsloven kapittel 7 skal gjelde.

Bilde av boken

I kjøpsloven finnes tilsvarende bestemmelse i § 63. Det fremgår av forarbeidene at kjøpslovens bestemmelse om insolvens innebærer en ren henvisning til dekningsloven kapittel 7, jf. Ot.prp. nr. 26 (1998-99) s. 265 sp. 1. Det er på det rene at forbrukerkjøpslovens insolvensbestemmelse skal forstås på samme måte, jf. Ot. prp. s. 201 sp. 1.

Forbrukerkjøpsloven § 56:


§ 56. Insolvensbehandling

Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.