Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 56 regulerer hvilke regler som gjelder dersom en av partene kommer under insolvensbehandling.


Insolvens vil si at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Dersom en av partene kommer under slik insolvensbehandling, fastslår forbrukerkjøpsloven § 56 at dekningsloven kapittel 7 skal gjelde.

I kjøpsloven finnes tilsvarende bestemmelse i § 63. Det fremgår av forarbeidene at kjøpslovens bestemmelse om insolvens innebærer en ren henvisning til dekningsloven kapittel 7, jf. Ot.prp. nr. 26 (1998-99) s. 265 sp. 1. Det er på det rene at forbrukerkjøpslovens insolvensbestemmelse skal forstås på samme måte, jf. Ot. prp. s. 201 sp. 1.

Forbrukerkjøpsloven § 56:


§ 56. Insolvensbehandling

Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.