Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 55 regulerer hvilke regler som gjelder ved forventet kontraktsbrudd. Forventet kontraktsbrudd forekommer når en av partene vet at den andre parten ikke kommer til å oppfylle avtalen. Dette kalles gjerne antesipert mislighold. For å unngå tap er det noen ganger hensiktsmessig å benytte seg av misligholdsbeføyelser allerede før misligholdet formelt har inntrådt. Forbrukerkjøpsloven … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar