Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 55 regulerer hvilke regler som gjelder ved forventet kontraktsbrudd.


Forventet kontraktsbrudd forekommer når en av partene vet at den andre parten ikke kommer til å oppfylle avtalen. Dette kalles gjerne antesipert mislighold.

For å unngå tap er det noen ganger hensiktsmessig å benytte seg av misligholdsbeføyelser allerede før misligholdet formelt har inntrådt.

Bilde av boken

Forbrukerkjøpsloven § 55 fastslår at reglene i kjøpsloven § 61 og § 62 vil gjelde ved forventet kontraktsbrudd. Det vises til merknadene om de gjeldende bestemmelsene.

Forbrukerkjøpsloven § 55:


§ 55. Forventet kontraktsbrudd

For forventet kontraktsbrudd gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp §§ 61 og 62.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.