Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 55 regulerer hvilke regler som gjelder ved forventet kontraktsbrudd.


Forventet kontraktsbrudd forekommer når en av partene vet at den andre parten ikke kommer til å oppfylle avtalen. Dette kalles gjerne antesipert mislighold.

For å unngå tap er det noen ganger hensiktsmessig å benytte seg av misligholdsbeføyelser allerede før misligholdet formelt har inntrådt.

Forbrukerkjøpsloven § 55 fastslår at reglene i kjøpsloven § 61 og § 62 vil gjelde ved forventet kontraktsbrudd. Det vises til merknadene om de gjeldende bestemmelsene.

Forbrukerkjøpsloven § 55:


§ 55. Forventet kontraktsbrudd

For forventet kontraktsbrudd gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp §§ 61 og 62.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.