Forbrukerkjøpsloven § 54 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 54 regulerer partenes tapsbegrensningsplikt og eventuell lemping av ansvaret. Første ledd regulerer den skadelidte partene plikt til å begrense sitt tap og følgende av at plikten brytes. Annet ledd gir adgang til å nedsette – lempe – erstatningsansvaret i særlige tilfeller. Tapsbegrensningsplikten Forbrukerkjøpsloven § 54 første ledd første punktum slår fast en generell … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 54 med lovkommentar