Forbrukerkjøpsloven § 52 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 52 oppstiller fellesregler om erstatningens omfang. Paragrafen gjelder ved alle typer kontraktsbrudd fra både selgerens og forbrukerens side. Bestemmelsens første ledd inneholder de grunnleggende reglene om beregningen av den skadelidte kontraktspartens tap som følge av motpartens kontraktsbrudd. I annet ledd avskjæres forbrukerkjøpsloven som grunnlag for erstatning av tap som følge av personskade og tap i … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 52 med lovkommentar