Forbrukerkjøpsloven § 50 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 50 gir regler om oppgjøret ved heving som supplerer § 49 om tilbakeføring av hovedytelsene. Første ledd regulerer forbrukerens plikt til å godskrive selgerens avkastning som han har hatt av tingen, og til å gi rimelig vederlag for vesentlig nytte som han ellers har hatt av den. Annet ledd regulerer selgerens plikt til å … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 50 med lovkommentar