Forbrukerkjøpsloven § 48 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 48 regulerer selgerens rett på visse vilkår til å spesifisere egenskaper ved tingen der forbrukeren ikke gjør dette. Vilkårene fremgår av første og annet ledd lest i sammenheng. Bestemmelsen har karakter av å regulere en kontraktsbruddsvirkning, men er vel og merke i forarbeidene omtalt som et «supplement» til de ordinære kontraktsbruddsvirkninger, jf. Ot.prp. … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 48 med lovkommentar