Forbrukerkjøpsloven § 47 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 47 regulerer forbrukerens plikt til å gi selgeren melding om hindring som medfører at han ikke kan oppfylle kjøpet i rett tid, og forbrukerens erstatningsplikt dersom meldingsplikten ikke overholdes. Meldingsplikt Forbrukerkjøpsloven § 47 første punktum fastslår at forbrukeren har en plikt til å gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 47 med lovkommentar