Forbrukerkjøpsloven § 45 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 45 regulerer selgerens rett til å heve kjøpet som følge av kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Forbrukerkjøpslovens hevingsbestehmelse skiller seg fra kjøpsloven § 54 og § 55 ved at vilkårene for heving er de samme ved alle typer kontraktsbrudd. Heving ved vesentlig kontraktsbrudd Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven § 45 første ledd første punktum er at … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 45 med lovkommentar