Forbrukerkjøpsloven § 44 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 44 regulerer selgerens rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikter etter kjøpsavtalen. Første og annet ledd regulerer selgerens rett til å fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen. Tredje ledd regulerer selgerens rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å medvirke til kjøpet. Rett til å fastholde kjøpet og … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 44 med lovkommentar