Forbrukerkjøpsloven § 43 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 43 danner utgangspunktet for den følgende reguleringen av selgerens krav som følge av kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Bestemmelsens første ledd definerer indirekte når det foreligger et kontraktsbrudd som kan gi grunnlag for å rette krav mot forbrukeren. Det gis så en oversikt over mulige krav selgeren har mot forbrukeren ved slikt kontraktsbrudd. Bestemmelsens … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 43 med lovkommentar