Forbrukerkjøpsloven § 42 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 42 regulerer forbrukerens stilling etter at tingen er levert. Bestemmelsen innebærer at forbrukeren ikke uten særlig grunnlag kan bli fritatt fra å betale kjøpesummen etter at tingen er levert. Dette er et utslag av at kjøpsavtalen er bindende, og selgerens rett til å fastholde kjøpet og å kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen, jf. … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 42 med lovkommentar