Forbrukerkjøpsloven § 40 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 40 regulerer forbrukerens plikt til å medvirke ved oppfyllelse av kjøpet. Loven bygger på en medvirkningsplikt for forbrukeren, og at manglende oppfyllelse av plikten innebærer et kontraktsbrudd. Begrepet medvirkning Forbrukerkjøpsloven § 40 deler forbrukerens medvirkningsplikt i to. Dette fremgår av henholdsvis bokstav a og bokstav b. Bokstav a omfatter den medvirkning som er … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 40 med lovkommentar