Forbrukerkjøpsloven § 4 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 4 regulerer hvem av partene som har risikoen for at det under fremsending av meldinger etter loven oppstår feil eller forsinkelser, eller at meldingen ikke når frem til adressaten. Paragrafen har sin parallell i kjøpsloven § 82. Hovedregelen Innenfor bestemmelsens virkeområde legges risikoen for de aktuelle forholdene på mottakeren. Dette må ses i … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 4 med lovkommentar