Forbrukerkjøpsloven § 38 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 38 første ledd regulerer tidspunktet for forbrukerens betaling av kjøpesummen. Annet til fjerde ledd regulerer forbrukerens rettigheter knyttet til prinsippet om ytelse mot ytelse i forbindelse med levering av tingen og betaling av kjøpesummen. Avtale og påkrav Forbrukerkjøpsloven § 38 første ledd gjelder tidspunktet for når kjøpesummen skal betales. Hovedregelen er at tidspunktet fritt … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 38 med lovkommentar