Forbrukerkjøpsloven § 37 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 37 første og annet ledd regulerer beregningen av kjøpesummens størrelse dersom den ikke følger av avtale mellom partene. Bestemmelsens tredje ledd oppstiller et krav om klar avtale for at selgeren i tillegg til kjøpesummen kan kreve gebyr for utstedelse og sending av regning. Beregning av kjøpesummen Forbrukerkjøpsloven § 37 første ledd slår fast … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 37 med lovkommentar