Forbrukerkjøpsloven § 35 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 35 regulerer forbrukerens adgang til å rette krav som han har som følge av mangel, mot andre enn selgeren (direktekrav). Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren anledning til å gjøre direktekrav gjeldende på to ulike grunnlag. For det første gir § 35 første til fjerde ledd regler som er særskilt beregnet på forbrukerkjøpere. Reglene er basert … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 35 med lovkommentar