Forbrukerkjøpsloven § 34 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 34 regulerer forbrukerens adgang til å kreve erstatning fra selgeren for tingskader som følge av kjøpsrettslige mangler ved salgsgjenstanden. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 52 annet ledd bokstav a, som klargjør at forbrukerkjøpsloven ikke omfatter tap som følge av personskade. Selgerens objektive ansvar Forbrukerkjøpsloven § 34 første ledd innebærer at det … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 34 med lovkommentar