Forbrukerkjøpsloven § 30 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 30 regulerer på hvilke betingelser avhjelp fra selgeren skal skje. Kravene er felles for retting og omlevering. Krav til hvordan avhjelp skal skje Forbrukerkjøpsloven § 30 første ledd oppstiller fire krav som må være oppfylt for at avhjelp skal være rettmessig i henhold til loven. Avhjelp skal skje: Uten kostnad for forbrukeren Uten … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 30 med lovkommentar