Forbrukerkjøpsloven § 3 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 3 fastslår lovens utgangspunkt om ufravikelighet. Første ledd fremhever at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mer ugunstig for forbrukeren enn det som følger av loven. Annet ledd begrenser adgangen til å treffe avtale om lovvalget til skade for forbrukeren. Ufravikelighet Etter § 3 første ledd kan det ikke … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 3 med lovkommentar