Forbrukerkjøpsloven § 28 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 28 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 28 regulerer forbrukerens tilbakeholdsrett.


Forbrukerkjøpsloven § 28 gir forbrukeren en rett til å holde tilbake betalingen for dekke krav som følge av tingens mangel. Bestemmelsen forutsetter at hele eller deler av kjøpesummen ikke er betalt.

Tilbakeholdsretten gjelder kun for en så stor del av betalingen som vil gi «betryggende sikkerhet for kravet». Å holde tilbake «åpenbart mer» enn dette, vil det ikke være adgang til med støtte i loven.

Forbrukerkjøpsloven § 28:


§ 28. Tilbakeholdsrett

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.