Forbrukerkjøpsloven § 27 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 27 regulerer forbrukerens plikt til å reklamere dersom det skal gjøres gjeldende krav som følge av mangler. Den relative reklamasjonsfristen: Nøytral reklamasjon Forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd angir den relative reklamasjonsfristen. Bestemmelsen fastlegger fristens utgangspunkt og lengde, i tillegg til kravene til reklamasjonens adressat, form og nærmere innhold. Dette skal redegjøres for i det … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 27 med lovkommentar