Forbrukerkjøpsloven § 24 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 24 regulerer forbrukerens krav på erstatning ved forsinket levering. Paragrafen gjør kontrollansvaret til det alminnelige ansvarsgrunnlag ved forbrukerens krav på erstatning som følge av forsinkelse på selgerens side. Første ledd fastslår hovedregelen om ansvarsgrunnlaget. Annet og tredje ledd oppstiller vilkår som må være oppfylt for at selgeren kan fritas fra erstatningsansvar. Fjerde ledd … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 24 med lovkommentar