Forbrukerkjøpsloven § 23 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 23 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 23 regulerer forbrukerens rett til å heve kjøpet ved forsinkelse fra selgerens side.


Hovedregel: Forbrukeren må sette en tilleggsfrist for oppfyllelse

Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven § 23 første ledd, er at for det tilfeller der selgeren ikke har levert tingen i tide i samsvar med § 6, skal forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Forbrukeren kan først heve avtalen dersom selgeren ikke leverer innenfor den fastsatte tilleggsfristen.

Hva som utgjør en rimelig tilleggsfrist, må vurderes konkret i den enkelte sak. Vurderingen vil blant annet bero på tingens art, kjøperens behov for tingen og hva som fra kjøperens side kan sies å være en akseptabel forsinkelse.

Unntak

Forbrukerkjøpsloven § 23 annet ledd oppstiller tre unntak fra hovedregelen om tilleggsfrist i første ledd. Forbrukeren kan umiddelbart heve avtalen – og trenger dermed ikke å sette en tilleggsfrist – dersom situasjonen faller inn under ett av de tre unntakstilfellene i bestemmelsen, og selgeren ikke har levert tingen i tide i samsvar med § 6.

Unntakstilfellene:

  • Selgeren har nektet å levere varene
  • Levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen
  • Forbrukere har før inngåelsen av avtalen underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende

Tingen er levert

Forbrukerkjøpsloven § 23 tredje ledd regulerer de tilfeller at tingen har blitt levert til forbrukeren etter forsinkelsen. Det fremgår av bestemmelsen  at forbrukeren må gjøre kravet om heving gjeldende innen rimelig tid etter at han fikk vite om at tingen var blitt levert.

Forbrukerkjøpsloven § 23:


§ 23. Heving

Har selgeren ikke levert tingen i tide i samsvar med § 6, skal forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen.

Første ledd gjelder ikke hvis selgeren har nektet å levere varene, hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Har selgeren i slike tilfeller ikke levert i tide i samsvar med § 6, kan forbrukeren umiddelbart heve avtalen.

Er tingen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.