Forbrukerkjøpsloven § 22 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 22 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 22 regulerer den situasjon at selgeren henvender seg til forbrukeren for å avklare om han til tross for forsinkelsen aksepterer en oppfyllelse innen en angitt tid. Dersom forbrukeren, etter selgerens henvendelse, ikke svarer innen rimelig tid og oppfyllelsen skjer innen den angitte tiden, kan ikke forbrukeren heve kjøpet.


Formålet med bestemmelsen er å gi selgeren mulighet til å avklare om forbrukeren på grunn av forsinket levering ønsker å kreve heving. Dermed kan selgeren unngå å kaste bort tid og penger, for eksempel ved å sende en ting som forbrukeren uansett vil avvise.

Forespørsel

Det første alternativet etter bestemmelsen er at «selgeren spør om forbrukeren vil motta levering tross forsinkelsen».

Her forutsettes et klart spørsmål fra selgeren om forbrukeren vil motta oppfyllelse. Vage antydninger om problemer med oppfyllelsen vil ikke gjøre forbrukeren pliktig til å reagere. Det er imidlertid ingen krav om at forbrukeren gjøres oppmerksom på at konsekvensen av manglende svar er at heving ikke kan gjøres gjeldende dersom oppfyllelse skjer innenfor angitt tid.

Erklæring

Det andre alternativet etter bestemmelsen er at «selgeren underretter forbrukeren om at tingen vil bli levert innen en angitt tid».

Det kreves at selgeren uttrykkelig angir en tid for oppfyllelsen. I forarbeidene presiseres det at det må angis en «bestemt tid», jf. Ot.prp nr. 80 (1986-87) s. 68 sp. 2. Det ligger i dette ikke noe krav til et nøyaktig tidspunkt.

Sending av melding

Det er selgeren selv som har risikoen for at meldingen kommer frem, og at forbrukerens svar kommer tilbake, jf. forbrukerkjøpsloven § 4.

Rimelig tid

Forbrukeren må si fra innen rimelig tid etter at han har fått meldingen dersom han ønsker å heve. Hva som skal regnes som rimelig tid må bero på konkrete forhold i saken. Men det må forventes en relativ rask reaksjon fra forbrukeren etter mottakelsen av en slik melding.

Forbrukerkjøpsloven § 22:


§ 22. Forespørsel

Dersom selgeren spør om forbrukeren vil motta levering tross forsinkelsen eller underretter forbrukeren om at tingen vil bli levert innen en angitt tid, men forbrukeren ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, kan forbrukeren ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

Les om angrerett ved bilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.