Forbrukerkjøpsloven § 20 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 20 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 20 regulerer forbrukerens rett til å holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse. Det er tale om en kontraktsbruddsvirkning. Bestemmelsen forutsetter at kjøpesummen helt eller delvis ikke er betalt.


Virkeområdet

Forbrukerkjøpsloven § 20 forutsetter at det er inntrådt et kontraktsbrudd i form av forsinkelse. Det er etter lovens ordlyd uten betydning om tingen er levert eller ikke idet tilbakeholdsretten utøves.

Forholdet mellom § 20 og § 38 annet ledd

Avgrensningen mot forbrukerens tilbakeholdsrett etter § 38 annet ledd reiser enkelte spørsmål.

Dersom tingen ikke er levert, kan i prinsippet § 38 annet ledd anvendes i stedet for § 20. Begge bestemmelsene gir grunnlag for å holde tilbake hele kjøpesummen.

Dersom tingen allerede er levert, vil ikke § 38 annet ledd få noen betydning. Det er dette som er kjerneområdet til § 20.

Der det ikke foreligger noe kontraktsbrudd fra selgerens side, gjelder kun § 38 annet ledd.

Bestemmelsene i § 20 og § 38 annet ledd vil på bakgrunn av dette overlappe i de tilfeller der det foreligger et kontraktsbrudd, forbrukeren har krav som følge av dette, og tingen ikke er levert. I disse tilfellene vil § 38 annet ledd som utgangspunkt gi grunnlag for å holde tilbake hele kjøpesummen. Det samme vil følge av § 20. Den selvstendige betydningen, og særlige verdien, av § 20 knytter seg til det faktum at den ikke kan fravikes til skade for forbrukeren.

Risikoen for at krav foreligger

Det er ikke noe vilkår for utøving av tilbakeholdsretten etter § 20, at kravet mot selgeren er uomtvistet.

Det er likevel forbrukeren som har risikoen for at det foreligger kontraktsbrudd, og at han virkelig har et krav som følge av dette kontraktsbruddet, jf. NU 1984: 5 s. 303. Dersom det viser seg at forbrukeren ikke har et krav som følge av kontraktsbruddet, kan selgeren gjøre gjeldende de vanlige følger av manglende betaling.

Tilbakeholdsrettens omfang

Når det først foreligger et kontraktsbrudd og krav som følge av dette, gir loven forbrukeren et visst spillerom når det gjelder omfanget av tilbakeholdsretten. Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen, men ikke «åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet».

Med krav siktes det til det forbrukeren etter en korrekt vurdering har rett til å kreve, og ikke hva han faktisk gjør gjeldende. Forbrukeren må ha adgang til å holde tilbake så mye som gir sikkerhet for det han har rett til.

Forbrukeren kan utøve tilbakeholdsretten frem til det kravet som han sikrer er oppfylt, jf. NU 1984: 5 s. 304.

Forbrukerkjøpsloven § 20:


§ 20. Tilbakeholdsrett

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.