Forbrukerkjøpsloven § 16 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 16 regulerer spørsmålet om når det foreligger en mangel. Bestemmelsen må ses i sammenheng med mangelskriteriene i § 15 og § 18 om tidspunktet for mangelsvurderingen.  Bortsett fra bestemmelsens første ledd bokstav a, samler første og annet ledd ulike bestemmelser om når selgeren bærer risikoen for opplysningssvikt som har tilknytning til kjøpet. Tredje … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 16 med lovkommentar