Forbrukerkjøpsloven § 15 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 15 oppstiller krav til tingens egenskaper. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a at det foreligger mangel hvis tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15. Konkret mangelsvurdering: Tingen skal være i samsvar med avtalen Forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd fastslår det grunnleggende prinsipp … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 15 med lovkommentar