Forbrukerkjøpsloven § 14 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 14 regulerer når risikoen går over på forbrukeren. Hovedvirkningen av risikoovergangen fremgår av § 13: Etter risikoens overgang faller ikke forbrukerens betalingsplikt bort ved at tingen går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på selgeren.  Hovedregelen om risikoens overgang Hovedregelen om risikoens overgang finnes i § 14 … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 14 med lovkommentar