Forbrukerkjøpsloven § 13 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 13 slår fast hva som er hovedvirkningen av at risikoen for tingen går over på forbrukeren. Etter risikoens overgang består forbrukerens betalingsplikt uansett om tingen senere går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på selgeren. Bestemmelsen har sin parallell i kjøpsloven § 12. Den viktigste rettsvirkning av … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 13 med lovkommentar