Forbrukerkjøpsloven § 12 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 12 tar for seg kjøp av aksjer og rentebærende fordringer. Bestemmelsen er en delvis særregulering av spørsmål som ellers er regulert i § 11. Første ledd regulerer fordelingen mellom selgeren og forbrukeren av utbytte ved aksjekjøp. Annet ledd regulerer fordelingen av renter ved kjøp av rentebærende fordring. Tredje ledd fastslår at partene kan … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 12 med lovkommentar