Forbrukerkjøpsloven § 10 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 10 regulerer fordelingen av kostandene mellom selgeren og forbrukeren før tingen er levert. Motstykket (avkastningen) er regulert i forbrukerkjøpsloven §§ 11 og 12. Kostnader med tingen til den er levert Etter første ledd første punktum er hovedregelen at selgeren bærer kostnadene med tingen frem til den er levert. Dette gjelder uavhengig av om posten … Fortsett å lese Forbrukerkjøpsloven § 10 med lovkommentar