Dekker forsikringen advokatutgiftene?

Dekker forsikringen advokatutgiftene?

Hvor mye dekker bilforsikringen?

Mange kvier seg for å kontakte advokat fordi de tror dette er svært kostbart. Dette trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Du har nemlig krav på dekning av mesteparten av advokatutgiftene gjennom din bilforsikring.

Rettshjelpsdekningen i forsikringen din dekker utgifter til advokat og sakkyndige, f.eks. takstmann. Normalt dekker forsikringsselskapet inntil kr. 100 000,-. Når 100 000 er brukt opp må du betale advokatutgiftene selv. Forsikringen dekker altså inntil kr 100 000, men det overskytende dekker de ikke.

Bilde av boken

Det påløper som regel en «flat» egenandel på mellom kr. 2000,- og kr. 5000,- samt 20% av det overskytende beløpet. I realiteten får du altså dekket svært mye av advokatutgiftene.

Fra hvilket tidspunkt dekker forsikringen utgiftene?

Rettshjelp gis fra det tidspunkt du kan dokumentere at det foreligger tvist. Du må altså kunne fremlegge dokumentasjon på at du har fremsatt et krav, og du må kunne legge frem dokumentasjon på at motparten ikke har godtatt ditt krav.

 

Hva dekker ikke bilforsikringen?

Rettshjelpsdekningen i forsikringen dekker normalt ikke idømte saksomkostninger. Dette er aktuelt der man bringer en sak inn for domstolene og taper i det vesentlige eller fullt ut. Da har motparten (i utgangspunktet) krav på å få erstattet saksomkostningene sine. Det er imidlertid enkelte forsikringsselskap som dekker også disse utgiftene.

Dersom du tegner forsikring etter at tvisten begynte vil ikke forsikringen ikke tvisten. Det samme gjelder dersom det er lav økonomisk interesse i saken. Dersom mangelen koster kr 3000 å utbedre, er den økonomiske interessen kr 3000. Her lønner det seg ikke å bruke advokat. Dersom du vil kreve prisavslag på kr 250 000, er kr 250 000 den økonomiske interessen i saken, og da dekkes inntil kr 100 000 i advokatutgifter.

Vi kan finne det ut for deg gratis

Har du spørsmål om rettshjelpsdekning kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende henvendelse. Vi hjelper deg gratis med å sjekke om du kan ha krav på rettshjelpsdekning.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.