Kategori: Dommer

Dommer Problemer med bremsene – fikk heve bilkjøpet

Problemer med bremsene – fikk heve bilkjøpet

Dette er en gammel dom fra lagmannsretten, men den er fortsatt interessant. Bilen kjøperen hadde kjøpt hadde problemer med bremsene. De låste seg flere ganger uten at det lyktes å forklare hvorfor dette skjedde. Selger klarte heller ikke utbedre mangelen. Kjøper fikk heve bilkjøpet da bilen hadde vesentlige mangler. Dersom du vil lese mer om heving av bruktbilkjøp eller heving …

Les mer Les mer

Dommer Selger mente han kunne heve – tok uberettiget bilen tilbake

Selger mente han kunne heve – tok uberettiget bilen tilbake

En selger mente han kunne heve et bilkjøp og tok seg uberettiget inn i bilen han hadde solgt til kjøper og kjørte den vekk. Forklaringen var at han hadde solgt bilen til en for lav pris. Lagmansretten kom til at han selv måtte bære risikoen for dette. Selger ble dømt til å betale erstatning til …

Les mer Les mer

Dommer Mye mer rust enn ventet – kjøper fikk levere tilbake bil samt erstatning

Mye mer rust enn ventet – kjøper fikk levere tilbake bil samt erstatning

Dette er en avgjørelse fra forbrukertvistutvalget. Saken gjaldt mangler ved bilkjøpet fordi bilen hadde mye mer rust enn forventet. Kjøper fikk heve bilkjøpet fordi mangelen var vesentlig. Kjøperen fikk også erstatning på 16 000 kroner for sitt økonomiske tap. Hevningskravet ble i dette tilfellet regulert av kjøpsloven. Dom i Forbrukertvistutvalget: Klager hadde kjøpt en 15  år gammel Suzuki …

Les mer Les mer

Dommer Kjøper avbestilte bilkjøpet – måtte betale erstatning til selger.

Kjøper avbestilte bilkjøpet – måtte betale erstatning til selger.

Dette er en interessant dom som godt illustrerer tilfeller der kjøper inngår avtale om kjøp av bil og angrer seg. kjøper har normalt ingen angrerett ved bilkjøp. Kjøperen hevdet i denne dommen at han hadde inngått en kjøpekontrakt med forbehold. Han avbestilte bilen og nektet å motta bilen. Høyesterett kom imidlertid til at bilen var …

Les mer Les mer

Dommer Kjøper fikk ikke heve kjøpet – selger var ikke ansvarlig for mangelen

Kjøper fikk ikke heve kjøpet – selger var ikke ansvarlig for mangelen

Dette er en svært interessant gammel dom fra Høyesterett, landets øverste domstol. En person hadde kjøpt en lastebil av et firma. I våre dager ville forbrukerkjøpsloven kommet til anvendelse. Men her kom kjøpsloven til anvendelse siden den ikke eksisterte på dette tidspunktet. Kjøperen mente lastebilen hadde en rekke mangler. Han ville derfor heve bilkjøpet. Subsidiært …

Les mer Les mer

Dommer Markedsført uriktig som «ny bil» – fikk ikke heve bilkjøpet

Markedsført uriktig som «ny bil» – fikk ikke heve bilkjøpet

Dette er en veldig interessant dom fra lagmannsretten hvor lagmannsretten vurderer betydningen av uttrykket ny bil og spørsmål om heving av bilkjøp. I kontrakten sto det at bilen var en «ny bil». Videre var det oppgitt en kilometerstand på 160 km. Avtalt pris var 175 000 kroner. Ved levering hadde imidlertid bilen en kilometerstand på …

Les mer Les mer

Dommer Uriktige opplysninger – forbruker fikk heve bruktimportert bil fra Tyskland

Uriktige opplysninger – forbruker fikk heve bruktimportert bil fra Tyskland

Dette er en gammel dom fra lagmannsretten, men den er likevel interessant. En person kjøpte en 7 år gammel bruktbil og fikk prisavslag med kr 25000. Det viste seg nemlig at bilen – i motsetning til det selgeren hadde opplyst – var importert brukt fra Tyskland. Selv om brukstiden der bare var halvannen måned, la lagmannsretten …

Les mer Les mer

Dommer Kjøper fikk prisavslag ved mangel på bil

Kjøper fikk prisavslag ved mangel på bil

Dette er en interessant dom. En forbruker kjøpte en bruktbil fra en forhandler. Forbrukerkjøpsloven kom dermed til anvendelse i bilsaken. Kjøper fikk medhold i at bilen hadde en mangel og fikk prisavslag på 20 000. En forbruker kjøpte en 2007-modell bruktbil av merket Audi A4 fra en forhandler for kroner 205 500. Etter bilkjøpet reklamerte kjøperen som …

Les mer Les mer

Dommer Fikk prisavslag som følge av feil årsmodell ved nybilkjøp

Fikk prisavslag som følge av feil årsmodell ved nybilkjøp

Dette er en interessant dom. En kjøper hadde kjøpt en bil som var 2011-modell. Senere viste det seg at bilen var en 2010-modell. Forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse da selger var forhandler. Kjøper fikk medhold i at bilen var mangelfull. Kjøper ønsket ikke å heve bilkjøpet. Dersom du ønsker å lese mer om selgers rettigheter ved brukbilsalg kan …

Les mer Les mer

Dommer Fikk prisavslag da motoren streiket på vei hjem

Fikk prisavslag da motoren streiket på vei hjem

Dette er en interessant sak. På vei hjem fra bilforhandleren ble bilen ødelagt. Kjøper fikk prisavslag, men fikk ikke heve bilkjøpet.  En mann kjøpte en bruktbil for ca. kroner 100 000 av en forhandler. På vei hjem fra forhandleren oppdaget han imidlertid at det var noe galt. Det viste seg at turboen og ekstravarmer var defekt. …

Les mer Les mer