Kategori: Dommer

Dommer Hevingskrav av Porsche Panamera førte ikke frem

Hevingskrav av Porsche Panamera førte ikke frem

Kjøper ville heve kjøpet av en Porsche Panamera. Kjøper krevde både heving og erstatning. Retten kom til at det ikke forelå en mangel, og kjøper fikk ikke medhold i noen av anførslene. En morsom dom og en morsom bil. Vi har skrevet om heving flere steder på denne siden. Du kan lese mer om heving i …

Les mer Les mer

Dommer Kjøper ville heve – fikk bare erstatning

Kjøper ville heve – fikk bare erstatning

Dette er en relativt ny dom fra tingretten fra 2014. Kjøper mente at bilen hadde mangler og fremmet krav om heving av bruktbilkjøpet, subsidiært erstatning og prisavslag. Retten kom til at kravet om heving ikke førte frem, men ga saksøker en mindre erstatning for de feilene ved bilen som utgjorde en mangel. Vi har skrevet andre …

Les mer Les mer

Dommer Kjøper fikk ikke medhold i heving av bilkjøpet

Kjøper fikk ikke medhold i heving av bilkjøpet

Dette er en dom fra Tingretten fra 2016. Kjøper mente bilen hadde større skader enn det selger hadde opplyst om. Dette utgjorde en vesentlig mangel og var grunnlag for heving, anførte kjøper. Tingretten kom imidlertid til at kjøper ikke hadde sannsynliggjort at bilen hadde større skader enn det selger hadde opplyst om. Kjøper fikk dermed …

Les mer Les mer

Dommer Kjøper krevde prisavslag – fikk medhold

Kjøper krevde prisavslag – fikk medhold

Dette er en dom fra tingretten fra 2005. Kjøper krevde retting av bilkjøpet, eventuelt prisavslag. Han mente bilen var mangelfull. Kjøper mente bilen hadde for dårlig trekkkraft i forhold til det som var opplyst om motoren. Tingretten fant det mest sannsynlig at motorytelsen var lavere enn det selger hadde opplyst om. Det forelå følgelig en …

Les mer Les mer

Dommer Drosjesjåfør ville heve – fikk ikke medhold i retten

Drosjesjåfør ville heve – fikk ikke medhold i retten

Dette er en dom fra lagmansretten fra 2007. Kjøper som var en drosjesjåfør krevde heving av bilkjøpet. Bilen hadde motorstopp og det tok over 3 uker før feilen var funnet og reparasjon utført. Det ble vektlagt at kjøper hadde brukt bilen i over ett år og at rettingen ble foretatt innen reimelig tid. Det ble …

Les mer Les mer

Dommer Selger reparerte ved å sette inn ny motor – kjøper fikk ikke heve

Selger reparerte ved å sette inn ny motor – kjøper fikk ikke heve

Dette er en gammel dom fra lagmannsretten. Kjøper kjøpte en ny bil. Etter bare 130 km fikk bilen en rådelagerskade. Selger satte inn en fabrikkny motor, en såkalt «short motor». Lagmannsretten kom til at dette var tilstrekkelig retting. Det forelå ikke en mangel og kjøper hadde dermed heller ikke rett til å heve bilkjøpet. Vi …

Les mer Les mer

Dommer Motorhavari fordret ny motor – kjøper fikk rett til å heve

Motorhavari fordret ny motor – kjøper fikk rett til å heve

Dette er en gammel dom fra Agder Lagmannsrett, men den er likevel av interesse. Kjøper av bilen opplevde motorhavari som var så alvorlig at det måtte bestilles ny motor fra Frankrike. Dette førte til at eventuell retting ville ta veldig lang tid. Lagmansretten ga kjøper adgang til å heve kjøpet. Vi har skrevet flere artikler …

Les mer Les mer

Dommer Problemer med bremsene – fikk heve bilkjøpet

Problemer med bremsene – fikk heve bilkjøpet

Dette er en gammel dom fra lagmannsretten, men den er fortsatt interessant. Bilen kjøperen hadde kjøpt hadde problemer med bremsene. De låste seg flere ganger uten at det lyktes å forklare hvorfor dette skjedde. Selger klarte heller ikke utbedre mangelen. Kjøper fikk heve bilkjøpet da bilen hadde vesentlige mangler. Dersom du vil lese mer om heving av bruktbilkjøp eller heving …

Les mer Les mer

Dommer Selger mente han kunne heve – tok uberettiget bilen tilbake

Selger mente han kunne heve – tok uberettiget bilen tilbake

En selger mente han kunne heve et bilkjøp og tok seg uberettiget inn i bilen han hadde solgt til kjøper og kjørte den vekk. Forklaringen var at han hadde solgt bilen til en for lav pris. Lagmansretten kom til at han selv måtte bære risikoen for dette. Selger ble dømt til å betale erstatning til …

Les mer Les mer

Dommer Mye mer rust enn ventet – kjøper fikk levere tilbake bil samt erstatning

Mye mer rust enn ventet – kjøper fikk levere tilbake bil samt erstatning

Dette er en avgjørelse fra forbrukertvistutvalget. Saken gjaldt mangler ved bilkjøpet fordi bilen hadde mye mer rust enn forventet. Kjøper fikk heve bilkjøpet fordi mangelen var vesentlig. Kjøperen fikk også erstatning på 16 000 kroner for sitt økonomiske tap. Hevningskravet ble i dette tilfellet regulert av kjøpsloven. Dom i Forbrukertvistutvalget: Klager hadde kjøpt en 15  år gammel Suzuki …

Les mer Les mer