Angrerett ved bruktbilkjøp?

Angrerett ved bruktbilkjøp?

Vi får ofte henvendelser fra kjøpere som lurer på om det er angrerett ved kjøp av bruktbil. Vi har derfor skrevet en artikkel om temaet. Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe. Den første henvendelsen vil være gratis og uforpliktende. Er det aktuelt med advokat vil bilforsikringen dekke store deler av utgiftene.


Er det angrerett ved bruktbilkjøp?

De fleste av tvistene vedrørende angrerett ved bruktbilkjøp oppstår i kjøp og salg mellom private parter. Denne artikkelen vil derfor fokusere på dette området.

Vi vil også imidlertid se på hvilke rettigheter du har hvis du har kjøpt bil fra bruktbilforhandler, eller selv er en bruktbilselger.

Vi har også laget en generell artikkel om angrerett ved bilkjøp slik at du kan lese denne dersom du ønsker å lese en mer detaljert artikkel.

Hvilken lov som regulerer forholdet vil variere. Dersom du har kjøpt bruktbilen fra en privatperson er det kjøpsloven som regulerer om du har noen angrerett ved brukbilkjøpet. Har du kjøpt bruktbilen fra en bruktbilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som vil være aktuell.

Vi vil primært fokusere på kjøpsloven i denne artikkelen. Trykk på artikkelen over dersom du ønsker å lese en mer detaljert artikkel om angreretten ved bruktbilkjøp i sin helhet.

Aller først er det imidlertid det som står i avtalen som er avgjørende slik at man først må se på denne for å se om du har noen angrerett etter bruktbilkjøpet.

Hva står i avtalen?

Selv om det er kjøpsloven som er bakgrunnsretten betyr det ikke at det nødvendigvis er denne som er avgjørende. I avtaler mellom private parter er det fullt lovlig og avtale seg bort fra det som følger av kjøpsloven. Det er dermed det som står i avtalen som er avgjørende.

En sier at avtalen er det primære rettsgrunnlaget. Dersom intet kan utledes fra avtalen må en se hen til bakgrunnsretten – som i dette tilfellet er kjøpsloven.

Står det dermed i avtalen at kjøper har en angrerett eller en avbestillingsrett vil dette altså være avgjørende. Står det i avtalen at kjøper ikke har noen angrerett etter bruktbilkjøpet vil dette også være avgjørende.

Les om kjøpers rettigheter ved reklamasjon på bruktbil her

Hva sier kjøpsloven?

Det er dermed i de tilfeller spørsmålet ikke er regulert i avtalen at kjøpsloven blir aktuell. I kjøpsloven er det til beklagelse for kjøper ingen angrerett ved bruktbilkjøp. Dette er fordi det overordnede utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Du har dermed som den klare hovedregel ingen angrerett etter et bruktbilkjøp. Lovgiver har her balansert hensynet til både kjøper og selger og kommet til at det ville vært for lite forutberegnelig for selger dersom kjøper hadde en angrerett. Les mer generelt om hvilke hvilke rettigheter kjøpsloven gir deg i denne artikkelen.

 

Foreligger det mangler?

Som en følge av at det ikke er noen angrerett ved bruktbilkjøp blir spørsmålet om kjøper har noen andre alternativer. Dersom bilen leveres i samsvar med det som var avtalt vil ikke kjøper ha noen alternativer. Han er pliktig å motta og betale for bilen.

De eneste tilfellene kjøper vil ha noen muligheter er der bilen leveres mangelfull. Det vil si at bilen viser seg å ikke samsvare med kjøpers berettigede forventning.

Der du har kjøpt en bruktbil er det ofte veldig vanskelig å konstatere om det foreligger en mangel eller ikke. Dette er fordi bruktbiler er komplekse – de er jo brukt og en kan ikke forvente perfekt stand i motsetning til en ny bil. Oppstår det normale slitasjeskader etter man har kjøpt mangelen kan man ikke nødvendigvis pålegge selgeren risikoen for dette.

Om en bruktbil er mangelfull må avgjøres etter en konkret vurdering. Hvilken forventning hadde kjøperen til bilen ut fra avtalen i sin helhet? Her vil en rekke momenter være sentrale. Var bilen dyr? da må en forvente en relativt prikkfri bil. Eller var bilen svært gammel og billig? Da kan ikke kjøper forvente at alt er prikkfritt. Les mer om mangler i denne artikkelen.

Hvilke alternativer gir en mangelfull bil?

En mangelfull bil kan gi kjøper en rekke alternativer. Han kan ha krav på retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving. Du kan lese mer om alle disse alternativene ved å trykke på lenkene.

Heving vil være den beføyelsen som likner på angrerett. Heving innebærer at kjøper får levere tilbake bilen og få pengene tilbake. Det er altså tilnærmet en angrerett. Vilkåret for å heve bruktbilkjøp mellom private kjøpere og selgere er imidlertid at mangelen er vesentlig, slik at det er en høy terskel. Du kan lese mer om dette kravet ved å trykke på artikkelen om heving.

Dersom det foreligger en mangel ved bilen og du mener du har rett til å klage må du huske på reklamasjonsfristene. Kjøpsloven inneholder nemlig strenge regler hvor du må si fra om mangelen til selger innen korte frister – hvis ikke mister du kravet ditt!

Ta kontakt ved spørsmål om angrerett eller andre spørsmål

Vi har flere advokater som kan hjelpe deg med spørsmål vedrørende kjøp og salg av bil. Ta kontakt med oss i kontaktskjemaet til høyre for en gratis og uforpliktende henvendelse. Eventuelt kan du kontakte oss per telefon eller e-mail. Husk at din bilforsikring som oftest vil dekke størstedelen av advokatutgiftene, slik at det ofte vil lønne seg å benytte advokat der mangelen utgjør et visst beløp. Selv om du ikke har angrerett ved bruktbilkjøp kan du fortsatt ha andre krav mot selger.

Les om klage på bruktbilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.