Angrefrist ved kjøp av ny bil

Angrefrist ved kjøp av ny bil

Vi får ofte henvendelser fra mennesker som lurer på om det er en angrefrist ved kjøp av ny bil. En angrerett likner på å heve bilkjøpet der kjøpet omgjøres eller annulleres. Om du har angrefrist ved kjøp av ny bil vil bero på en rekke omstendigheter som vi vil gjøre rede for i artikkelen. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du lurer på noe. Bilforsikringen vil ofte dekke eventuelle senere advokatutgifter i saken.

Vi har skrevet en mye lengre en generell artikkel om angrerett ved bilkjøp som du kan lese dersom du ønsker.

Angrefrist ved kjøp av ny bil

Dersom du har kjøpt en ny bil fra en bilforhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Denne loven er ment å beskytte forbrukere. hvilket du kan lese mer om ved å trykke på linken. Merk at dersom du har kjøpt en ny bil fra en privatperson vil reglene være noe annerledes.

Du kan lese mer om hvilke rettigheter bilkjøper generelt kan utlede av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven i disse artiklene.

Det første du må gjøre er imidlertid å se i kontrakten. Er det inntatt en klausul i kontrakten om at du har en angrerett er det ikke noe problem. Dette kan være formulert på forskjellige måter, som blant annet «kjøper kan annulere kontrakten innen visse frister», «kjøper kan avlyse kontrakten innen visse frister», eller liknende. Da vil du naturligvis kunne angre kjøpet. Dersom intet følger av avtalen må den suppleres av forbrukerkjøpsloven.

Angrefrist ved kjøp av ny bil er i utgangspunktet før levering

I forbrukerkjøpsloven står det at dersom du har inngått en avtale om kjøp av en bil fra en forhandler, kan du avbestille bilen før levering. Selgeren kan da ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Angrefrist ved kjøp av ny bil er dermed i utgangspunktet før levering.

Det er imidlertid en liten hake ved dette. Loven sier at selgeren kan kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. Dette innebærer at han kan kreve erstattet hans økonomiske tap avbestillingen medfører. Hvor mye dette vil være vil variere, men i utgangspunktet vil det være differansen mellom bilforhandlerens økonomiske fortjeneste og utgifter.

Sett at bilforhandleren kjøpte en bil for 150 000 og solgte den videre til deg for 180 000 vil han i utgangspunktet kunne kreve 30 000 av deg. Han må imidlertid også trekke fra andre utgifter. Ville det kostet han 5000 å for eksempel frakte bilen til deg vil han bare kunne kreve 25 000.

Reglene blir ytterligere kompliserte ved at selgeren har en tapsbegrensningsplikt. Dette innebærer at han har en plikt til å redusere sitt eget økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kan selgeren enkelt selge bilen til noen andre, vil han jo ikke få et økonomisk tap, slik at det kan hende at erstatningssummen blir veldig liten. Erstatningssummen vil dermed variere ut fra saksforholdet, og det er umulig å si noe helt klart.

Det er vanlig at kontrakten inneholder et forhåndsbestemt avbestillingsgebyr dersom du avlyser kontrakten. Dette har selger lov til etter forbrukerkjøpsloven. Merk imidlertid at selger ikke har lov til å sette høyere beløp enn det erstatningen kan forventes å utgjøre.

 

Hva om du ønsker å levere tilbake bilen etter levering?

Hovedregelen er altså at angrefristen ved bilkjøp er før levering. Dette fører til at det er færre muligheter til å levere tilbake bilen etter levering. Merk igjen at det i utgangspunktet er kontrakten som er avgjørende. Følger det av kontrakten at du har en angrefrist ved kjøp av ny bil også etter levering, vil dette gjelde. Forbrukerkjøpsloven kommer hovedsakelig bare til anvendelse der intet følger av avtalen. Det følger av loven at etter at bilen er levert til deg, blir du ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om tingen leveres tilbake til selgeren. Da blir du eventuelt nødt til å heve bilkjøpet eller liknende.

Det er dermed i utgangspunktet ingen mulighet til å levere tilbake bilen etter at selger har levert den til deg. Forklaringen ligger i at det klare utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes, slik at det dessverre ikke hjelper å kun angre seg. Det holder rett og slett ikke at ønsker å avlyse kontrakten eller avbestille bilkjøpet. Det må noe mer til.

Det finnes allikevel enkelte muligheter dersom bilen har feil eller mangler. Det optimale er å heve kjøpet av den nye bilen. Dette innebærer at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. Slikt sett får du omgjort bilkjøpet og dette likner jo på en angrerett. Men da er det et krav om at bilen har relativt store feil.

Har bilen feil eller mangler?

Vi har flere steder på denne siden skrevet hva som ligger i kravet om at bilen skal ha en mangel, samt hvilke muligheter dette kan gi deg. Her vil vi nøye oss med det overordnede. Foreligger det en mangel vil du i enkelte tilfeller kunne levere tilbake bilen.

At bilen har en mangel betyr at den ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt må avgjøres etter en tolkning av kontrakten. Det vil oftere være enkelt å avgjøre om bilen ikke er i samsvar med det avtalte ved et nybilkjøp. Innenfor kjøpsretten er det etablert et prinsipp om at tingen skal samsvare med den alminnelige forventningen til en liknende vare.

Har du kjøpt en ny bil, og denne ikke er i samsvar med forventningen til en ny bil, vil det foreligge en mangel. Er det for eksempel noe galt med motoren, er det klart en mangel om dette ikke er spesifisert i kontrakten. Om det foreligger en mangel må uansett avgjøres etter en konkret vurdering av kontraktens ordlyd.

Det kan også foreligge en mangel hvis selger har gitt en uriktig opplysning eller tilbakeholdt opplysninger. En mer utfyllende artikkel om mangler ved bilkjøp kan du lese om her.

Poenget er at dersom bilen har en mangel vil du i enkelte tilfeller kunne heve kjøpet av den nye bilen. Dette vil si at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. Slikt sett vil du egentlig få angret kjøpet selv om du har oversteget angrefrist ved kjøp av ny bil. Det er imidlertid et krav om at mangelen ikke er uvesentlig, slik at det er en høy terskel. Kravet er her lavere i forbrukerkjøpsloven enn i de andre lovene, hvor det er et krav om at mangelen må være ikke uvesentlig. Vi har skrevet en svært utfyllende artikkel om å heve bilkjøp som du kan lese om du ønsker.

Er avtalen urimelig?

I enkelte tilfeller kan det tenkes at avtalen er såpass ubalansert at den er klart urimelig for kjøper. Du har for eksempel blitt presset til å kjøpe en bil til en klar overpris. I slike tilfeller kan det tenkes at avtaleloven § 36 kan komme til anvendelse, som gir domstolene en anledning til å sette avtalen til side dersom den er «urimelig». Det er en høy terskel for å vinne frem med denne bestemmelsen, men den er primært laget for forbrukere slik at du vil ha en større sjanse dersom du har kjøpt bilen av en bilforhandler.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale

Vi har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående angrefrist ved kjøp av ny bil. Vi bistår også gjerne med andre spørsmål vedrørende bilkjøp. Husk at bilforsikringen vil dekke store deler av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av dette gratis. Ta kontakt per telefon eller e-post, eller ved å fylle ut skjemaet til høyre.

Det føles ofte veldig urimelig når man ønsker å annullere kontrakten og avlyse kjøpet, men er bundet av lovens regler. Merk at dersom du angrer kjøpet vil det ofte være en god ide og ringe selger for en vennlig samtale for å høre om det er noen mulighet for å komme seg ut av salget. Mange selgere ønsker å ha et bra image og være vennlige.

Les også: Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.