Advokathjelp ved bobilkjøp

Advokathjelp ved bobilkjøp

Advokatfirmaet Teigstad gir deg advokathjelp ved bobilkjøp. Våre advokater har solid erfaring med å fremme mangelskrav på vegne av kjøper, samt med å rådgi selger ved en bobiltvist. Din bobilforsikring vil dekke store deler av utgiftene. Ta kontakt i dag for å unngå at ditt krav utløper. 

Advokathjelp ved bobilkjøp

Etter et bobilkjøp hender det fra tid til annen at kjøper oppdager mangler som ikke var synlig ved overtakelsen, og klager overfor selger. I slike tilfeller må både kjøper og selger være klar over sine rettigheter. Advokatfirmaet Teigstad har solid juridisk kompetanse med tvister som oppstår ved bobilkjøp, og kan ivareta dine interesser, enten som kjøper eller selger. Gjennom vår advokathjelp bistår vi deg gjennom alle trinn av prosessen etter et bobilkjøp.

Reglene ved bobilkjøp

Ved kjøp av bobil fra en privatperson kommer kjøpsloven til anvendelse, mens ved kjøp fra en forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven. Reglene er langt på vei sammenfallende, men med noe utvidede rettigheter for en forbruker. 

Bilde av boken

Kontraktbrudd

For at kjøper skal kunne klage overfor selger må det først og fremst foreligge et kontraktbrudd, i form av en forsinkelse eller en mangel. En forsinkelse foreligger dersom selger ikke leverer bobilen til avtalt tid. Dersom dette ikke skyldes forhold på kjøpers side, kan han eller hun holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heving og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven § 19 og kjøpsloven § 22. 

En mangel foreligger hvis bobilen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjøpsloven § 17 og forbrukerkjøpsloven § 15. Det samme gjelder dersom selger har forsømt å gi opplysninger eller gitt uriktige opplysninger som kan ha hatt innvirkning på avtalen.

En bobil solgt med «som den er»-forbehold har også en mangel ved feilaktige eller manglende opplysninger som kan ha innvirket på kjøpet. I tillegg foreligger en mangel om bobilen er i «dårligere stand» enn kjøper hadde rimelig grunn til å forvente etter forbrukerkjøpsloven § 17 og i «vesentlig dårligere stand» etter kjøpsloven § 19.

Mangelskrav

Ved påvist mangel har selger både en rett og en plikt til å rette mangelen, eventuelt omlevere en ny bobil. Dersom retting ikke lar seg gjøre, kan kjøper kreve et prisavslag. Dette skal svare til forholdet mellom bobilens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Dersom mangelen fører til et «vesentlig kontraktbrudd» kan kjøper heve etter kjøpsloven, mens det er tilstrekkelig at mangelen ikke er «uvesentlig» etter forbrukerkjøpsloven. 

Overnevnte mangelskrav er gjensidig utelukkende. Det vil si at kun ett av dem kan kreves. Hvis kjøper har lidt et økonomisk tap utover selve mangelen og verdireduksjonen av bobilen, kan kjøper imidlertid også fremsette et krav om erstatning.

Reklamasjonsfrister

Det er svært viktig å overholde reklamasjonsfristene. Oversittes disse mister kjøperen sin rett til å fremme et mangelskrav. For det første må kjøper overholde den relative reklamasjonsfristen. Det innebærer at kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. kjøpsloven § 32 første ledd og forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd. Ved forbrukerkjøp er fristen aldri kortere enn to måneder fra kjøper oppdaget mangelen. I tillegg må en spesifisert reklamasjon fremsettes ved ønske om heving etter kjøpsloven.

Kjøper må også holde seg innenfor den absolutte reklamasjonsfrist. Ved kjøp av bobil er fristen vanligvis fem år etter overtakelse etter forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd og to år etter kjøpsloven § 32 andre ledd. Fristen etter forbrukerkjøpsloven er altså normalt lenger. Merk imidlertid at dersom du kjøper en brukt bobil som ikke er forventet å vare vesentlig lenger enn to år, gjelder også en toårsfrist etter forbrukerkjøpsloven.

Advokatutgifter ved bobilkjøp

Mange tror det er veldig dyrt å få hjelp av advokat. Det er imidlertid ikke alltid sant. Ved en bobiltvist vil din bobilforsikring dekke advokatutgifter på opptil kroner 100 000. Normalt betaler du bare en egenandel mellom kroner 2 000 og 5 000, og 20% av det overskytende. Forsikringsselskapet dekker altså de resterende 80% av utgiftene. I tillegg er det verdt å merke seg at man ved hjelp av advokat ofte ender opp med et gunstigere oppgjør med selger enn om man fører saken på egenhand. Bruk av advokat vil derfor i mange tilfeller lønne seg til slutt. 

Vårt advokatkontor i Oslo 

Advokatfirmaet Teigstad holder til i Torggata 10 i Oslo. Advokatene våre bistår imidlertid klienter over hele landet. Hvor i Norge du bor er derfor uten betydning. Vårt advokatfirma er i vekt, og ansetter med jevne mellomrom nye advokater og advokatfullmektiger. Mange av disse har solid erfaring og kompetanse med rettslige spørsmål i forbindelse med bobilkjøp.

Ta kontakt med våre advokater ved å ringe eller sende en e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest. Merk at vi tilbyr deg en helt gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. I tillegg bistår vi deg om ønskelig med å undersøke dine forsikringsvilkår før vi påtar oss saken.

Vanlige spørsmål

Må jeg betale for advokathjelp ved bobilkjøp?

Ved en bobiltvist vil din bobilforsikring dekke advokatutgifter på opptil kroner 100 000. Normalt betaler du bare en egenandel mellom kroner 2 000 og 5 000, samt 20% av det overskytende. Forsikringsselskapet dekker altså de resterende 80% av utgiftene. 

Hva er en mangel?

En mangel foreligger hvis bobilen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjøpsloven § 17 og forbrukerkjøpsloven § 15.

Hva kan jeg kreve ved en mangel?

Ved påvist mangel har selger både en rett og en plikt til å rette mangelen, eventuelt omlevere en ny bobil. Dersom retting ikke lar seg gjøre, kan kjøper kreve et prisavslag. Ved mer alvorlige mangler kan heving være aktuelt. I tillegg kan kjøper ved øvrig økonomisk tap som følge av mangelen kreve erstatning.

Hva kan jeg kreve ved forsinkelse?

Ved forsinkelse som ikke skyldes forhold på kjøpers side, kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heving og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven § 19 og kjøpsloven § 22. 

Kan jeg benytte Advokatfirmaet Teigstad selv om jeg ikke bor i Oslo?

Ja, Advokatfirmaet Teigstad bistår klienter over hele Norge. Ved en tvist for domstolene reiser vi til deg. 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.