Advokathjelp ved bilsak

Advokathjelp ved bilsak

Fra tid til annen oppstår et behov for advokathjelp i en bilsak. For kjøpers vedkommende vil det typisk dreie seg om en vurdering av om bilen avviker fra det avtalte. Selger har på den annen side ofte behov for å vite hvilke rettigheter vedkommende har i en slik situasjon.

Advokathjelp ved bilsak

Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater med solid erfaring innen bilsaker. Advokat og daglig leder Eirik Teigstad har i tillegg biltekniske utdannelse, og har dermed en enestående kompetanse innen området. Med andre ord er du i svært trygge hender hos Advokatfirmaet Teigstad om du skulle trenge advokathjelp i en bilsak.

De rettslige reglene i en bilsak

Hvorvidt kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kommer til anvende beror på om bilen er kjøpt av en privatperson eller av en forhandler. Ved kjøp fra en privatperson gjelder kjøpsloven, mens ved kjøp fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. 

Bilde av boken

Kontraktbrudd

Det grunnleggende vilkår for å reklamere er at det foreligger en forsinkelse eller en mangel. Forsinkelse innebærer, som det ligger i ordet, at bilen ikke blir levert til den avtalte tiden. 

En mangel foreligger hvis bilen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjøpsloven § 17 og forbrukerkjøpsloven § 15. Dersom selger har forsømt å gi relevante opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger i sin markedsføring eller ellers, og dette kan ha innvirket på kjøpet, foreligger også en mangel, jf. kjøpsloven § 18 og forbrukerkjøpsloven § 16.

En bil solgt «som den er» har en mangel dersom den er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøper hadde rimelig grunn til å forvente etter kjøpsloven § 19 og i «dårligere stand» enn rimelig forventning etter forbrukerkjøpsloven § 17.

Beføyelser ved kontraktbrudd

Dersom det foreligger et kontraktbrudd kan kjøper først og fremst velge å holde kjøpesummen tilbake, eksempelvis til bilen er levert. Videre har selger ved mangel både rett og plikt til å rette eller omlevere bilen. Dersom det ikke lar seg gjøre kan kjøper fremsette et krav om prisavslag. 

Heving, altså annullering av kjøpet, kan aksepteres i særlige tilfeller. Siden hovedregelen er at avtaler skal holdes er terskelen høy. Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan forbruker heve avtalen, unntatt når mangelen er «uvesentlig». Terskelen etter kjøpsloven er noe høyere, idet kravet er at mangelen medfører et «vesentlig kontraktbrudd».

Kjøper kan også ha rett til erstatning, dersom hun eller han har lidt et økonomisk tap som overstiger bilens reduserte verdi. Typisk vil det kunne dreie seg om kostnader til alternativ transport etter motorhavari.

Reklamasjon

For å ha sitt mangelskrav i behold må kjøper reklamere «innen rimelig tid» etter at hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd og kjøpsloven § 32 første ledd. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen ved forbrukerkjøp. Etter kjøpsloven § 39 andre ledd må kjøper også fremsette en spesifisert reklamasjon innen rimelig tid, hvor han presiserer at han ønsker å heve kjøpet. 

Videre må kjøper overholde den absolutte reklamasjonsfristen. Etter kjøpsloven § 32 andre ledd er fristen to år fra overtakelse, mens den normalt er fem år etter forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd. 

Advokatutgifter ved bilsak

Advokathjelp vil i mange saker være avgjørende for å få dekket ditt fulle krav. Derfor dekker din bilforsikring store deler av advokatutgiftene ved en tvist. Normalt ligger egenandel mellom 2 000 og 5 000 kroner. Av det resterende betaler du bare 20%, mens forsikringsselskapet dekker 80%.

Vårt advokatkontor i Oslo 

Du finner Advokatfirmaet Teigstad i Torggata 10 i Oslo. Om du skulle befinne deg et annet sted i landet må du imidlertid ikke nøle med å ta kontakt. Våre advokater bistår klienter over hele landet, og kommer til deg ved en eventuell tvist for domstolene. 

Dersom du ønsker bistand i en bilsak, må du gjerne kontakt med våre advokater per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ikke glem at din bilforsikring vil dekke mesteparten av eventuelle videre advokatutgifter. Dette kan vi også hjelpe deg med å undersøke nærmere helt kostnadsfritt. 

Vanlige spørsmål

Må jeg betale for advokat i en bilsak?

Din bilforsikring dekker store deler av advokatutgiftene ved en tvist. Normalt ligger egenandelen mellom 2 000 og 5 000 kroner. Av det resterende betaler du bare 20%, mens forsikringsselskapet betaler 80%.

Kan jeg bruke Advokatfirmaet Teigstad selv om jeg ikke er i Oslo?

Ja! Advokatfirmaet Teigstad bistår klienter over hele lander, og kommer til deg ved en eventuell tvist for domstolene.

Hvordan reklamerer jeg på et bilkjøp?

Du reklamerer på et bilkjøp ved å sende en melding til selger om at det foreligger en mangel ved bilen, og at du vil gjøre et mangelskrav gjeldende. 

Når foreligger en mangel?

En mangel foreligger hvis bilen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjøpsloven § 17 og forbrukerkjøpsloven § 15. Dersom selger har forsømt å gi relevante opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger i sin markedsføring eller ellers, og dette kan ha innvirket på kjøpet, foreligger også en mangel, jf. kjøpsloven § 18 og forbrukerkjøpsloven § 16.

Hva er reklamasjonsfristen i en bilsak?

For å ha sitt mangelskrav i behold må kjøper reklamere «innen rimelig tid» etter at hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd og kjøpsloven § 32 første ledd. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen ved forbrukerkjøp. Videre må kjøper overholde den absolutte reklamasjonsfristen. Etter kjøpsloven § 32 andre ledd er fristen to år fra overtakelse, mens den normalt er fem år etter forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd. 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.