Advokathjelp ved bilkjøp

Advokathjelp ved bilkjøp

For folk flest er kjøp av bolig og bil de to dyreste investeringene man foretar seg. Det er derfor ikke så rart at det lett oppstår tvister i forbindelse med bilkjøp – spesielt gjelder dette bruktbilkjøp der tidligere bruk av bilen kan medføre at den er i en dårligere stand enn hva kjøper hadde sett for seg.

Er bilen i kontraktsmessig stand? Hvilken tilstand har man som kjøper grunn til å regne med at (brukt)bilen befinner seg i ved kjøp, og hva ble man egentlig lovet?
Problemstillingene er mange, og det er neppe egnet til å overraske at kjøp og salg av bruktbil har toppet Forbrukerrådets statistikker i alle år.

Hvis du oppdager at noe er galt med bilen du har kjøpt må du klage til selger innen «rimelig tid».  Hva som anses som «rimelig tid» avhenger blant annet av hva slags kjøp det gjelder. Kravene vil for eksempel være strengere for profesjonelle aktører enn for forbrukere. Som en tommelfingerregel kan man imidlertid si at det må reklameres til selger senest innen to måneder etter at man ble kjent med – eller burde ha blitt kjent med – feilen ved bilen.

Bilde av boken

Det holder at kjøper orienterer selger om at man mener det foreligger en mangel. En mer detaljert redegjørelse for mangelen kan man komme tilbake til senere, dersom det f.eks. er nødvendig å få bilen undersøkt på verksted for å avdekke omfanget av mangelen, utbedringskostnader m.m.

Når du kjøper en bil av en profesjonell selger reguleres kjøpet av forbrukerkjøpsloven. For kjøp og salg mellom privatpersoner gjelder kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven stiller kjøper i en gunstigere  posisjon enn kjøpsloven. Blant annet gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist på to år ved kjøp fra en privatperson, mens det for kjøp av en profesjonell selger gjelder en reklamasjonsfrist på hele fem år.

Som regel selges bruktbiler med en klausul om at bilen selges «som den står» eller lignende. Dette innebærer at terskelen for å vinne frem med et krav overfor selger er høyere. Helt umulig å vinne frem er det imidlertid ikke. For det første kan du vinne frem med et krav mot selger dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å regne med. Videre har kjøper sine rettigheter i behold dersom selger har gitt usanne opplysninger om bilens kvaliteter eller egenskaper. Likeså har kjøper sine rettigheter i behold dersom selger har tilbakeholdt vesentlig opplysninger om bilen som han kjente til, eller måtte kjenne til.

 

Advokatutgifter dekkes av forsikringen

Mange kvier seg for å kontakte advokat fordi de tror dette er svært kostbart. Dette trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Du har nemlig krav på dekning av mesteparten av advokatutgiftene gjennom forsikringen på bilen din.

Rettshjelpsdekningen i forsikringen din dekker utgifter til advokat og sakkyndige, f.eks. takstmann. Normalt dekker forsikringsselskapet inntil kr. 100 000,-. Det påløper som regel en «flat» egenandel på mellom kr. 2000,- og kr. 5000,- samt 20% av det overskytende beløpet.

Rettshjelpsdekningen i forsikringen dekker normalt ikke idømte saksomkostninger. Dette er aktuelt der man bringer en sak inn for domstolene og taper i det vesentlige eller fullt ut. Da har motparten (i utgangspunktet) krav på å få erstattet saksomkostningene sine. Det er imidlertid enkelte forsikringsselskap som dekker også disse utgiftene.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.