Advokat bilkjøp

Advokat bilkjøp

Advokat bilkjøp refererer ofte til problemer mellom kjøper og selger av bil. De fleste bilkjøp går heldigvis bra i Norge. Imidlertid får vi i biladvokat.no ofte henvendelser fra kjøpere og selgere som trenger bistand fra advokat. Det vanlige er at kjøper mener at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Selgeren trenger på sin side hjelp til å vite hvilke rettigheter han har.

Vi i biladvokat.no ønsker gjerne å hjelpe deg dersom du trenger hjelp med advokat bilkjøp. Det er viktig å være klar over at din bilforsikring vil dekke de største delene av advokatutgiftene i en bilkonflikt, slik at det ofte vil lønne seg å benytte advokat. Dette gjelder særlig dersom motparten får profesjonell bistand. Denne artikkelen vil gjøre rede for hvilke rettigheter selger og kjøper har i en konflikt rundt et bilkjøp.

Kjøpers rettigheter

Kjøper vil ha mange mulige rettigheter dersom det er noe feil med bilen. Han kan for det første kreve retting. Dette innebærer at selgeren må reparere det mangelfulle ved bilen. Er bilen for eksempel levert med en ødelagt motor, må selger reparere den. Videre kan kjøper i noen tilfeller kreve prisavslag. Dette betyr grovt sett at han får økonomisk kompensasjon for mangelens betydning for bilens verdi. Kjøper kan også i noen tilfeller kreve heving. Dette innebærer at han leverer tilbake bilen og får pengene tilbake.

For at kjøper skal ha disse rettighetene må det først foreligge en mangel. Dette innebærer at den leverte bilen ikke må være i samsvar med det som fulgte av avtalen. Har du for eksempel bestilt en grå bil, men den leveres sort, foreligger det en mangel. Mangelsspørsmålet har også en side til opplysningssvikt fra selgers side. Har selger tilbakeholdt viktige opplysninger om bilen eller gitt uriktige opplysninger om bilen, vil det også foreligge en mangel. Du kan lese en mer utførlig artikkel om mangelsbegrepet her.

Det stilles også særlige krav til at kjøper reklamerer på mangelen innen visse frister. For eksempel er den alminnelige regelen at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen, men denne regelen er ikke absolutt. Les denne artikkelen om reklamasjon ved bilkjøp for en mer utfyllende forklaring om temaet.

 

Selgers rettigheter

Selgers rettigheter vil naturlig nok speile rettighetene til kjøper. Selgers viktigste jobb blir å motbevise kjøpers påstander. Mener for eksempel kjøper at det foreligger en mangel ved bilen eller en uriktig opplysning, må selger komme med motargumenter som tilsier at bilen ikke er mangelfull. For eksempel kan du ha bevis for at du opplyste til kjøper om at det var noe galt med motoren før han solgte den. Var han klar over dette vil det neppe foreligge en mangel.

Selger kan også påberope seg at kjøper har reklamert for sent. Dette har vært en felle for mange bilkjøpere opp gjennom tiden. Det naturlige da blir å finne holdepunkter for at kjøper på et visst tidspunkt burde ha oppdaget mangelen, og at hans reklamasjon ikke har kommet innen rimelig tid etter tidspunktet han burde oppdaget mangelen. Klarer selger å bevise dette, kan han dermed avskjære kravene til kjøper.

Foreligger det en mangel og kjøper også har reklamert innen rimelig tid har selger fortsatt en del rettigheter. Han kan blant annet forhindre et krav om heving eller prisavslag ved å parere dette med et krav om retting eller omlevering. Det vil ofte være mye billigere for selger å reparere bilen selv enn dersom noen andre gjør det.

Det er skrevet en veldig utførlig artikkel om selgers rettigheter ved bilsalg i denne artikkelen, og det anbefales å lese denne dersom du er en bilselger som ønsker å vite detaljert hvilke rettigheter du har.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du lurer på om du kan heve kjøp av ny bil. Vi hjelper deg også gjerne med andre spørsmål angående ditt bilkjøp. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Det vil derfor lønne seg å få hjelp av advokat bilkjøp. Vi hjelper deg gjerne finne ut av dette gratis. Kontakt oss per telefon eller e-mail, eller ved å fylle ut skjemaet til høyre.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.