Send oss en gratis og uforpliktende forespørsel. NB: Du kan miste kravet ditt om du ikke reagerer raskt – ta derfor kontakt med en gang!

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål

Dommer

Mye mer rust enn ventet – kjøper fikk levere tilbake bil samt erstatning

Dette er en avgjørelse fra forbrukertvistutvalget. Saken gjaldt mangler ved bilkjøpet fordi bilen hadde mye mer rust enn forventet. Saken illustrerer også betydningen av «som den er» forbehold. Kjøper fikk heve bilkjøpet fordi mangelen var vesentlig. Kjøperen fikk også erstatning på 16 000 kroner for sitt økonomiske tap.

Dom i Forbrukertvistutvalget:
Klager hadde kjøpt en 15  år gammel Suzuki […]

Kjøper avbestilte bilkjøpet – måtte betale erstatning til selger.

Dette er en interessant dom som godt illustrerer tilfeller der kjøper inngår avtale om kjøp av bil og angrer seg. kjøper har normalt ingen angrerett ved bilkjøp. Kjøperen hevdet i denne dommen at han hadde inngått en kjøpekontrakt med forbehold. Han avbestilte bilen og nektet å motta bilen. Høyesterett kom imidlertid til at bilen var […]

Kjøper fikk ikke heve kjøpet – selger var ikke ansvarlig for mangelen

Dette er en svært interessant gammel dom fra Høyesterett, landets øverste domstol. En person hadde kjøpt en lastebil av et firma. I våre dager ville forbrukerkjøpsloven kommet til anvendelse. Men her kom kjøpsloven til anvendelse siden den ikke eksisterte på dette tidspunktet.

Kjøperen mente lastebilen hadde en rekke mangler. Han ville derfor heve bilkjøpet. Subsidiært krevde […]

Markedsført uriktig som «ny bil» – fikk ikke heve bilkjøpet i Lagmansretten

Dette er en veldig interessant dom fra lagmannsretten hvor lagmannsretten vurderer betydningen av uttrykket ny bil og spørsmål om heving av bilkjøp. I kontrakten sto det at bilen var en «ny bil». Videre var det oppgitt en kilometerstand på 160 km. Avtalt pris var 175 000 kroner. Ved levering hadde imidlertid bilen en kilometerstand på […]

Uriktige opplysninger – forbruker fikk heve bruktimportert bil fra Tyskland

Dette er en gammel dom fra lagmannsretten, men den er likevel interessant. En person kjøpte en 7 år gammel bruktbil og fikk prisavslag med kr 25000. Det viste seg nemlig at bilen – i motsetning til det selgeren hadde opplyst – var importert brukt fra Tyskland. Selv om brukstiden der bare var halvannen måned, la lagmannsretten […]

Kjøper fikk prisavslag ved mangel på bil

Dette er en interessant dom. En forbruker kjøpte en bruktbil fra en forhandler. Forbrukerkjøpsloven kom dermed til anvendelse i bilsaken. Kjøper fikk medhold i at bilen hadde mangel og fikk prisavslag på 20 000.

En forbruker kjøpte en 2007-modell bruktbil av merket Audi A4 fra en forhandler for kroner 205 500. Etter bilkjøpet så reklamerte kjøperen som følge av […]

Fikk prisavslag som følge av feil årsmodell ved nybilkjøp

Dette er en interessant dom. En kjøper hadde kjøpt en bil som var 2011-modell. Senere viste det seg at bilen var en 2010-modell. Forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse da selger var forhandler. Kjøper fikk medhold i at bilen var mangelfull og fikk prisavslag. Kjøper ønsket ikke å heve bilkjøpet.

Dersom du ønsker å lese mer om selgers rettigheter ved […]

Fikk prisavslag da motoren streiket på vei hjem

Dette er en interessant sak. På vei hjem fra bilforhandleren ble bilen ødelagt. Kjøper fikk prisavslag. Han fikk derfor ikke heve bilkjøp. Du kan lese mer om selgers rettigheter ved salg av bruktbil her, og i denne artikkelen kan du lese om kjøpers rettigheter ved kjøp av bruktbil.

En mann kjøpte en 10 år gammel bruktbil for ca. kroner […]