Advokathjelp i bilsaker

Bilkjøp er for de fleste en stor investering. Men hva hvis det viser seg at bilen er i dårligere stand enn det en kunne forvente?

Er bilen i kontraktsmessig stand? Hvilken tilstand har man som kjøper grunn til å regne med at (brukt)bilen befinner seg i ved kjøp, og hva ble man egentlig lovet?
Problemstillingene er mange, og det er neppe egnet til å overraske at kjøp og salg av bruktbil har toppet Forbrukerrådets statistikker i alle år.

Kontakt advokatene bak Biladvokat.no dersom du har spørsmål knyttet til reklamasjon og heving av bilkjøp. Du vil ha krav på advokatutgifter dekket gjennom din bilforsikring.

Reklamasjon av bilkjøp

Dersom du finner en mangel ved bilen, og ønsker å kreve retting, prisavslag eller heving, er det viktig at du reklamerer til selger innen «rimelig tid», slik at ikke kravet går tapt. Les mer om reklamasjonsreglene ved å trykke på lenken ovenfor.

Mangler ved bilkjøp

Mange har hatt dårlige erfaringer med kjøp av biler som ikke oppfyller forventningene de hadde. Men hva skal til for å slå fast at det foreligger en mangel, og hva kan man som kjøper kreve når det foreligger en mangel?

Heving av bilkjøp

I ytterste konsekvens kan kjøper ha krav på å heve bilkjøpet. Men hva skal til for at man skal ha krav på å heve? Og hvilke virkninger følger av heving?

Advokathjelp i bilsaker

Les mer om advokatbistand i saker som gjelder reklamasjon av bilkjøp, blant annet om tvisteløsning og om rettshjelpsforsikring som dekker advokatkostnader.